เกี่ยวกับเรา

WAY Magazine เคยเป็นสิ่งพิมพ์รายเดือน ตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับแรก ตุลาคม พ.ศ.2549 เป็นนิตยสารที่มีเนื้อหาหนักแน่น แต่รูปแบบนำเสนออุดมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ครอบคลุมประเด็นทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ศิลปะ และไลฟ์สไตล์

WAY Magazine ก่อตั้งโดย อธิคม คุณาวุฒิ เป็นการรวมตัวของคนหนุ่มสาวที่ชำนาญการทำนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นผู้ผลิตคอนเทนท์ที่สนใจข่าวสารความเคลื่อนไหวทางสังคม และเป็นแหล่งชุมนุมคอลัมนิสต์คุณภาพสูง

นอกจาก waymagazine.org เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนิตยสาร WAY แล้ว เดือนพฤศจิกายน ปี 2561 เว็บไซต์ wayofbook.org คืออีกช่องทางที่เราตั้งใจใช้เป็นพื้นที่พบปะระหว่างสำนักพิมพ์ WAY of BOOK และผู้อ่าน ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่ติดตามผลงานผ่านการซื้อหนังสือเรื่อยมา

อย่างไรก็ตาม เราย่อมเข้าใจได้ว่าระยะแรกของการใช้งานเว็บไซต์อาจมีบางสิ่งบางอย่างตกหล่น หรือไม่สมบูรณ์พร้อม เราจึงอยากรบกวนผู้อ่านทุกท่านเพียงเล็กน้อยว่า หากพบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้งไปที่ contact@waymagazine.org เพื่อให้เรารับรู้รับทราบอันจะนำไปสู่การปรับปรุงต่อไป

ด้วยมิตรภาพ

WAY of BOOK