Sold Out

Global report (พิมพ์ครั้งที่ 2)

290 ฿

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล เขียน
พิมพ์ครั้งที่ 2: มีนาคม 2557

รายละเอียดหนังสือ

  • ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ
  • ปก 4 สี เคลือบพีวีซีด้าน สปอตยูวี
  • เนื้อใน กระดาษปอนด์ถนอมสายตา
  • ความหนา 440 หน้า
  • เข้าเล่มไสกาว

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

คำบอกกล่าวจากสำนักพิมพ์ 
สำหรับการพิมพ์ครั้งที่ 2 ของ Global Report

หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ภายใต้เงื่อนไขเบื้องต้น 2 ข้อ

หนึ่ง สำนักพิมพ์ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากแผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)

สอง สำนักพิมพ์มิได้ใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายตามระบบปกติของธุรกิจหนังสือเล่ม แต่ใช้วิธีแจ้งข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อบอกกล่าวไปยังผู้อ่าน เครือข่ายคนทำงานภาคสังคม และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงวางจำหน่ายเฉพาะร้านหนังสืออิสระไม่กี่แห่ง

ผลจากการตีพิมพ์และเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ปรากฏว่าภายในระยะเวลา 1 ปี หนังสือเล่มนี้ก็หมดไปจากสต็อก

แน่นอน เรามิได้ด่วนภาคภูมิใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้หลายแง่มุม หรือกระทั่งหากใช้มาตรฐานหนังสือขายดีประเภทอื่นเข้ามาชี้วัด ก็ยากที่จะกล่าวเต็มปากเต็มคำว่านี่คือหนังสือขายดีตามความหมายนั้น แต่ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า จะมากจะน้อยข้อเท็จจริงนี้ย่อมมีส่วนช่วยเติมพลังงานแห่งความดื้อดึงให้แก่พวกเรา

เนื้อหา Global Report กล่าวถึงการทำงานของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงถึงนโยบายสาธารณะในแต่ละประเทศ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงทรัพยากร ระบบการศึกษา สิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือกล่าวโดยรวมก็คือ มันเป็นความพยายามที่จะสะท้อนถึงความเป็นความตายของผู้คนในระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์

โดยเนื้อหาเช่นที่กล่าว ย่อมมิใช่คุณลักษณะของหนังสือขายดีในประเทศเรา

เราพูดคุยกับผู้เขียนตั้งแต่เริ่มต้นเขียนงานชุดนี้เมื่อ 10 ปีที่แล้วว่า ต้องการให้เนื้องานเดินด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง โดยเฉพาะหากเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สื่อกระแสหลักเพิกเฉยทั้งที่มีนัยสำคัญ เรายิ่งจำเป็นต้องเอ่ยถึง

สำหรับการพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ สำนักพิมพ์เป็นผู้ดำเนินการและลงทุนร่วมกับผู้เขียน โดยมีความทะเยอทะยานเพิ่มเติมว่า พ้นไปจากประเด็นเนื้อหาแล้ว หนังสือเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์ทางอ้อมอยู่บ้าง ในแง่ของการช่วยฝึกหัดให้ผู้คนในสังคมนี้ เรียนรู้การแลกเปลี่ยนถกเถียงกันด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และความมีเหตุมีผล นอกเหนือจากการใช้ความเชื่อตามขนบเคยชินแต่ดั้งเดิม