Sale!

โอชากาเล

350 ฿ 280 ฿

กฤช เหลือลมัย

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2561

รายละเอียดการพิมพ์

 • ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ (14.3 x 21 cm)
 • ความหนา 248 หน้า
 • ปก พิมพ์ 4 สี เคลือบยูวีเฉพาะจุด
 • เนื้อใน พิมพ์ 4 สี กระดาษปอนด์ถนอมสายตา 80 แกรม
 • เข้าเล่มไสกาว
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

หากอาหารคือบทสนทนาทางวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้คือความพยายามที่จะสร้างบทสนทนาว่า รสชาติ วัตถุดิบ หรือวิธีการประกอบสร้างอาหารแต่ละสำรับ ล้วนเคลื่อนไหวถ่ายเทไปตามสภาพสังคมในแต่ละยุค

 • คนไทยกินเผ็ดโหดสัสจริงหรือ
 • อะไรทำให้เราจดจำว่า ผัดไทยกำเนิดในยุคจอมพล ป.
 • บันทึกลา ลูแบร์ ที่เล่าว่าคนไทยกินกะเพรามาตั้งแต่อยุธยา เรายืนยันได้อย่างไรว่านั่นคือกะเพรา มันอาจจะเป็น basil ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้
 • ถ้าผัดกะเพราเป็นอาหารไทย เราจะเอากระทะ ตะหลิว และวิธีใช้น้ำมันแบบชาวจีนไปไว้ตรงไหน
 • ขาไก่ซุปเปอร์มาจากไหน เป็นญาติอะไรกับเล้งต้มแซบ
 • ความนัว อูมามิ กับรสชาติที่เพิ่งสร้าง
  ฯลฯ

นี่คืองานเขียนที่อุดมด้วยความหฤหรรษ์ในการตั้งประเด็นคิดเป็นเมนูเรื่อง ความอุตสาหะพยายามในการเสาะแสวงหาวัตถุดิบชั้นดีเป็นหลักฐานการอภิปราย การปรุงรสอรรถาธิบายด้วยถ้อยคำภาษาอันเอร็ดอร่อย

อาจกล่าวได้ว่า นี่คืองานเขียนเกี่ยวกับอาหารที่ กฤช เหลือลมัย ใช้พลังในการประกอบสร้าง มุ่งมั่น ละเมียดละไม เป็นอย่างสูง เพื่อผลักดันให้เห็นว่า อาหารคือศิลปศาสตร์ คือประวัติศาสตร์ คือสังคมวิทยา คือมานุษยวิทยา และเป็นไทยศึกษาแขนงหนึ่งอย่างแน่นอน