Sold Out

Rational Choice Theory (ปกแข็ง)

400 ฿

ไชยันต์ ไชยพร เขียน

พิมพ์ครั้งแรก (ปกแข็ง): ตุลาคม 2557

รายละเอียดการพิมพ์

  • ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ (14.3 x 21 cm)
  • ความหนา 464 หน้า
  • เข้าเล่มปกแข็ง สันตรง

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

จอน เอลสเตอร์ กับ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล
(Jon Elster & Rational Choice Theory)

‘คู่ชกทางวิชาการของสำนักโพสต์โมเดิร์น’

นี่คือทฤษฎีปรัชญาการเมืองที่ เจ้าเล่ห์ ยอกย้อน แต่ท้าทายวิธีใช้เหตุและผลที่สุดใน พ.ศ. ปัจจุบัน
ผลงานวิชาการเต็มรูปแบบที่ ไชยันต์ ไชยพร ใช้เวลาเขียนเกือบ 10 ปี