Sale!

พูดดีๆ

245 ฿ 172 ฿

พิมพ์ครั้งแรก: 2556

รายละเอียดการพิมพ์

  • ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ (14.3 x 21 cm)
  • ความหนา 304 หน้า
  • เข้าเล่มไสกาว
หมวดหมู่:

รายละเอียด

รวมบทสัมภาษณ์จากปากคนที่พูดแต่เรื่องดีๆ ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร WAY อาทิ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล , เดชา ศิริภัทร, อัมมาร สยามวาลา, ดิเรก กองเงิน , ปกป้อง ศรีสนิท ฯลฯ