Sale!

ผู้มีมลทินมัวหมอง

210 ฿ 190 ฿

พิมพ์ครั้งแรก: ธันวาคม 2563

รายละเอียดหนังสือ

  • รูปเล่มขนาดแทบลอยด์
  • ความหนา 72 หน้า
  • พิมพ์ 4 สี

คำอธิบาย

นี่คือ WAY ฉบับพิเศษ ‘ผู้มีมลทินมัวหมอง’ รวมบทสนทนา ความคิด และเจตนารมณ์เรื่องบ้านเมือง จากปากคำ 14 ราษฎรหนุ่มสาวผู้ใฝ่ฝันจะเห็นประเทศดีขึ้นกว่าเดิม

ขวัญข้าว ตั้งประเสริฐ: จากครรภ์มารดา ถึงแก่นนคร

แรปเตอร์สิรภพ อัตโตหิ: ปิตาธิปไตยจงฉิบหาย ขอความกล้าและเลดี้กาก้าจงเจริญ

เยลสุริยา แสงแก้วฝั้น: เพราะคนไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นฉันจะไม่ทน

เติ้ลณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน: เอกภพและการเมืองที่สังเกตได้

เอเลียร์ ฟอฟิ: ขอเผด็จการจงพ่ายแพ้แก่อารมณ์ขันของประชาชน

ซูกริฟฟี ลาเตะ: ทลายภาพจำลองการปกครองชายแดนใต้ในสังคมไทยโดยรวม

ยักษ์ฟันเฟืองประชาธิปไตย: อารมณ์ อาภรณ์ อาชีวะ

เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์: เชิงอรรถประวัติศาสตร์ กับกิตติกรรมประกาศถึงบทกวี

ขิม-ธนาภรณ์ พรหมภัทร์: “หนูไม่ใช่แกนนำ แต่คือคนธรรมดา ทวงถามถึงความฝันธรรมดา”

อั๋ว-จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์: ชีวิต มิตรสหาย และปลายฝัน

เมนู-สุพิชฌาย์ ชัยลอม: ไม่อาจปรากฏรอยยิ้มในระบบการศึกษาบ้าอำนาจ

รุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล: เราไม่ได้สู้เพื่อตาย

เติร์ด-รัฐภูมิ เลิศไพจิตร: วีรบุรุษกู้ชาติชื่อ ‘รัฐประหาร’ ไม่มีอยู่จริง

มายด์-ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล: กาลครั้งหนึ่งนิทานทุกเรื่องสอนให้รู้ว่า อย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง