Sold Out

New Economic Model

200 ฿

กองบรรณาธิการ Way Magazine เขียน

พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2559

รายละเอียดหนังสือ

  • ขนาด 16 หน้ายกจัมโบ้ (16.5*24 cm.)
  • ปก พิมพ์ 5 สี กระดาษ KHU-215.5-1 / 245 แกรม / ปั๊มนูน
  • เนื้อใน ปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 2 สี
  • ความหนา 16 ยก (256 หน้า)
  • เข้าเล่มไสกาว

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ในวาระที่บ้านเมืองอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบหน้าสิ่วหน้าขวาน WAY OF BOOK ขออนุญาตนำเสนอแสงสว่างเล็กๆ ลำหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจกับสภาพปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยหนังสือที่มีชื่อว่า NEW ECONOMIC MODEL: กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่กับความจำเป็นของธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย

‘กับดักประเทศรายได้ปานกลาง’ (Middle-Income Trap) เป็น ข้อวินิจฉัยอาการจับไข้ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยตกลงไปในกับดักดังกล่าวคืออะไร การจะหาสาเหตุของโรคย่อมไม่อาจทำความเข้าใจเพียงมิติทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว เพราะทุกมิติย่อมสอดร้อยเชื่อมโยงกันประหนึ่งความเชื่อมโยงระหว่างดอกไม้กับดวงดาว

หนังสือเล่มนี้คือการวินิจฉัยที่มาของโรคทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลพวงจากโครงการวิจัยเรื่อง ‘โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ’ ของนักวิจัยในสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับนักวิจัยที่มีความสามารถนอกสถาบันในการสังเคราะห์และเสนอแนวทางใหม่ในการจัดการกับปัญหาเชิงโครงสร้าง อาทิ การพัฒนาคน การดูแลแรงงานนอกระบบ การส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม การสร้างระบบสวัสดิการที่เหมาะกับไทย การปฏิรูปการดูแลสุขภาพ เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้พยายามนำเสนอข้อมูลในงานวิจัยชุดดังกล่าว ผ่านบทสัมภาษณ์ขนาดยาวพร้อมข้อมูลอ้างอิงเชิงลึก โดยกองบรรณาธิการนิตยสาร WAY

ด้วยความหวังว่าเราจะเดินทางผ่านยุคมืดไปด้วยกัน